doradztwo energetyczne

Profesjonalne wsparcie w zakresie zużycia energii elektrycznej w firmie niesie ze sobą wiele korzyści. W ramach naszej oferty pomagamy klientom poprzez:

 • wsparcie prawne i techniczne w energetyce – pełnomocnictwo oraz obsługa korespondencji i dokumentacji od Operatora Systemu Dystrybucyjnego, sprzedawcy energii itp., pomoc przy projektowaniu sieci, składaniu wniosków o przyłączenie,
 • doradztwo i pełnomocnictwo w zakresie zmiany sprzedawcy energii w celu osiągnięcia najkorzystniejszej oferty,
 • optymalizację mocy umownej – dobór wielkości mocy umownej do wartości minimalizującej koszty z niej wynikające,
 • analiza profili poboru energii elektrycznej wraz z przygotowywaniem okresowych raportów zużycia energii,
 • analiza faktur za energię elektryczną  – walidacja faktur ze wskazaniami urządzeń pomiarowych, kontrola przekroczeń mocy umownej i wielkości opłat za ponadumowny pobór energii biernej,

oraz inne działania, uzgodnione indywidualnie z klientem. Wszystkie usługi świadczymy fachowo, terminowo, z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu. Gwarantujemy najwyższą jakość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania wykonanych instalacji. 

Zapraszamy do kontaktu z nami. Wystarczy zadzwonić na numer znajdujący się poniżej. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Napisz do nas wiadomość e-mail i przekonaj się o tym sam.

nadzór i eksploatacja

Wiedza techniczna poparta ponad 35 letnim doświadczeniem zawodowym w Energetyce Zawodowej. W naszym zespole są specjaliści działający aktywnie w ogólnopolskich stowarzyszeniach, komitetach technicznych, zespołach ekspertów, komisjach kwalifikacyjnych. W swoich szeregach mamy osoby z wyższym wykształceniem technicznym, licznymi szkoleniami oraz instruktorami w ośrodkach szkoleniowych.  Działamy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, co daje gwarancję efektywności i poprawności naszych działań. 

przeglądy, konserwacje i serwis stacji SN

Wymagania prawne

Zgodnie z art. 62 pkt. 1 ust 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane (w tym stacje transformatorowe) „powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

Prawodawca narzuca taki wymóg na właścicieli i zarządców stacji transformatorowych, jednak oni sami ustalają terminy oraz zakres przeprowadzania czynności kontrolnych instalacji elektrycznej. Najczęściej kierujemy się przy tym instrukcjami udzielonymi przez ubezpieczyciela oraz lokalnymi warunkami pracy urządzeń elektrycznych.

W świetle wymogów prawnych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy usługi przeglądu, konserwacji oraz eksploatacji stacji i transformatorowych oraz rozdzielni SN. Wykonujemy zarówno kontrolny przegląd (sprawdzenie stanu połączeń, ocena wizualna, pomiar rezystancji izolacji), jak i pełne pomiary stanu aparatury i urządzeń.

Oferujemy

 • Pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych oraz izolacji,
 • Kontrola transformatora – poziom oleju, wielkość obciążenia, stan izolatorów i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomocniczej,
 • Sprawdzenie stanu połączeń (w tym pomiar termowizyjny),
 • Badania ochrony przeciwporażeniowej,
 • Próby funkcjonalnej EAZ,
 • Sprawdzenie działania łączników,
 • Oczyszczanie izolatorów, głowic kablowych i aparatury,
 • pomiar jakości oświetlenia pomieszczenia,
 • Inwentaryzacja wyposażenia przeciwporażeniowego,
 • Przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych oraz dokumentacji.

Jeżeli nie ma na liście usług, na których Państwu zależy, prosimy o kontakt.

kompensacja mocy biernej

Sprawdź ile płacisz za energię bierną

Najłatwiej wysłać skan takiej faktury do nas, my sprawdzimy, przeliczymy i odeślemy nieodpłatnie informacje co z tym można zrobić. Można samodzielnie sprawdzić sięgając po faktury za dystrybucję energii elektrycznej, wystawianej najczęściej co miesiąc przez operatora sieci dystrybucyjnej (np. Tauron lub PGE). Dla przykładu  na zdjęciu poniżej zaznaczyliśmy pozycje, na które należy zwrócić uwagę:

Patrząc od lewej widać nazwę opłaty, następnie ilość energii z której następuje rozliczenie oraz łączną wysokość opłat. Ta ostatnia wartość jest redukowana dzięki kompensacji mocy biernej.

W zależności od zainstalowanych urządzeń opłaty mogą być zaliczane za energię bierną indukcyjną, pojemnościową lub za obie naraz. W przykładowym rachunku klient płacił za energię pojemnościową, a jej koszt stanowił ok. 38% miesięcznego rachunku za energię!

Jeżeli widzisz na swojej fakturze jedną z tych opłat lub nie jesteś pewien czy dobrze ją odczytujesz, napisz lub skontaktuj się z nami.

Co klienci zyskują po kompensacji mocy biernej?

 • Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej – likwidacja opłat za ponadumowny pobór energii biernej (patrz niżej, gdzie znaleźć na fakturze)
 • Zainstalowane urządzenie działa w pełni automatycznie i bezobsługowo – bateria sama zarabia na siebie i szybko się zwraca
 • Poprawa jakości energii zasilającej sieć – rzadsze awarie, dłuższa żywotność i większa sprawność używanych urządzeń
 • Regulator baterii pozwala na podgląd parametrów sieci elektrycznej – przydatne przy planowaniu rozbudowy zakładu

Kto jest szczególnie narażony na kary za energię bierną?

 • Posiadacze paneli fotowoltaicznych
 • Przemysłowcy z dużą ilością silników elektrycznych
 • Właściciele galerii, biurowców i serwerowni.

Wyróżnia nas:

 • Indywidualne podejście do każdego klienta.
 • Wieloletnie doświadczenie w kompensowaniu mocy biernej.
 • Dokładny pomiar i analiza pracy sieci przed doborem.
 • Szeroka gama instalowanych urządzeń: baterie kondensatorowe, dławikowe, filtry aktywne od renomowanych producentów.

W zakresie kompensacji mocy biernej oferujemy:

 • niezbędne pomiary energii elektrycznej w celu dopasowania odpowiednich rozwiązań,
 • profesjonalny dobór baterii do kompensacji (rodzaj baterii, moc całkowita, ilość i moc poszczególnych stopni kompensujących),
 • instalację nowej baterii kompensacyjnej,
 • naprawę i modernizację pracujących układów kompensacyjnych.

W dużym skrócie ponadumowny pobór mocy (energii) biernej skutkuje:

 • zwiększonym poborem prądów roboczych przez urządzenia, w porównaniu do pracy przy tej samej mocy czynnej ze współczynnikiem mocy tgΦ ≤ 0,4,
 • większym grzaniem przewodów zasilających i ich zabezpieczeń, co bezpośrednio wpływa na większe straty w zakładowym systemie zasilania, jak również w całym systemie elektroenergetycznym, co powoduje dodatkowe zużycie energii elektrycznej czynnej wskutek strat,
 • wzrostem spadków napięć – w przypadku występowania energii biernej indukcyjnej z tgΦ>0,4 tzw. niedokompensowanie,
 • wzrostem napięć w punkcie przyłączenia w stosunku do napięcia źródła zasilania – w przypadku oddawania energii biernej pojemnościowej do sieci elektroenergetycznej, tzw. przekompensowanie, co może powodować uszkadzanie się urządzeń/odbiorników energii elektrycznej w instalacji wewnętrznej odbiorcy w skutek przekroczenia przez napięcie dopuszczalnych wartości,
 • zwiększonym zagrożeniem wystąpienia awarii i pożaru,
 • oraz najważniejsze, wyższymi kosztami za energię elektryczną.

Dlatego właśnie, by zmniejszyć opłaty za moc bierną oraz wyeliminować inne niedogodności, konieczna jest kompensacja mocy biernej, w której celu wykorzystywana jest bateria kondensatorów, tyrystorowa czy dławików. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkich zainteresowanych pomiarami mocy biernej oraz współczynnika mocy tgΦ. Po przeprowadzonych pomiarach dobierzemy odpowiednie dla danej instalacji urządzenia, które posłużą do skutecznej kompensacji mocy biernej.